Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Payroll deduction method nghĩa là gì?

Payroll deduction method //
Phương pháp trả phí bảo hiểm bằng cách tự động khấu trừ lương

Added by: admin |
Views: 412 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]