Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Payment into court nghĩa là gì?

Payment into court //
Trả quyền lợi bảo hiểm theo phán quyết của toà án

Added by: admin |
Views: 544 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]