Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Owners’ equity nghĩa là gì?

Owners’ equity //
Vốn chủ sử hữu

Added by: admin |
Views: 239 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]