Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Original Insured nghĩa là gì?

Original Insured //
Là bên tham gia hợp đồng bảo hiểm gốc với Công ty bỏa hiểm gốc ( Công ty nhượng tái bảo hiểm).
người được bảo hiểm gốc

Added by: admin |
Views: 441 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]