Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Loss Occurrence nghĩa là gì?

Loss Occurrence //
1. Việc xảy ra một tổn thất đơn nhất.
2. Việc xảy ra nhiều tổn thất trong cùng một sự cố, thiên tai hoặc thảm họa.

Added by: admin |
Views: 884 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]