Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Line nghĩa là gì?

Line //
Là một phần dịch vụ bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm. Trong tái bảo hiểm mức dôi, mức giữ lại của công ty bảo hiểm gốc được gọi là một lần. Một hợp đồng tái bảo hiểm mức dôi gồm 10 lần là một hợp đồng trong đó công ty bảo hiểm giữ lại một lần(1/11 của dịch vụ bảo hiểm) và có thể thu xếp với các công ty tái bảo hiểm khác nhau 10 lần(10/11 của dịch vụ bảo hiểm).
lần

Added by: admin |
Views: 814 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]