Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Law of large numbers nghĩa là gì?

Law of large numbers //
Qui luật số lớn

Added by: admin |
Views: 679 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]