Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Key person nghĩa là gì?

Key person //
Người chủ chốt

Added by: admin |
Views: 256 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]