Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Intermediaries clause nghĩa là gì?

Intermediaries clause //
Một điều khoản trong hợp đồng tái bảo hiểm cố định theo đó nhà tái bảo hiểm nhận trách nhiệm đối với những tổn thất phát sinh do môi giới bảo hiểm thu xếp hợp đồng đó bị phá sản.

Added by: admin |
Views: 816 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]