Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Insurer administered plan nghĩa là gì?

Insurer administered plan //
Chương trình bảo hiểm do công ty bảo hiểm quản lý (bảo hiểm nhóm)

Added by: admin |
Views: 525 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]