Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Individual retiremenet arrangement (IRA) nghĩa là gì?

Individual retiremenet arrangement (IRA) //
Chương trình bảo hiểm hưu trí cá nhân (IRA tại Mỹ)

Added by: admin |
Views: 251 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]