Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Health maintenance organization (HMO) nghĩa là gì?

Health maintenance organization (HMO) //
Tổ chức đảm bảo sức khoẻ

Added by: admin |
Views: 363 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]