Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Gross Net Written Premium Income nghĩa là gì?

Gross Net Written Premium Income //
Tổng doanh thu phí của công ty bảo hiểm trong một khoảng thời gian nhất định trước khi trừ đi hoa hồng hoặc các chi phí khác, nhưng sau khi trừ phí tái bảo hiểm trong cùng thời gian đó.

Added by: admin |
Views: 1394 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]