Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Gross Net Premium Income nghĩa là gì?

Gross Net Premium Income //
Tổng doanh thu phí của công ty bảo hiểm trước khi trừ đi hoa hồng hoặc các chi phí khác, nhưng sau khi trừ phí tái bảo hiểm.

Added by: admin |
Views: 476 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]