Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

General average guarantee nghĩa là gì?

General average guarantee //
Trong thị trường mỹ, thuật ngữ “average bond” được dùng để chỉ “general average guarantee”. Khi yêu cầu người nhận hàng nộp tiền ký quỹ tổn thất chung, họ có thể yêu cầu người bảo hiểm hàng hóa đóng tiền ký quỹ này cho mình. Người bảo hiểm không bị bắt buộc phải đóng tiềnký quỹ. Người nhận hàng có thể lựa chọn cách khác yêu cầu người bảo hiểm cấp giấy bảo đảm. Người bảo hiểm có thể thỏa thuận, nhưng họ cũng có thể ghi chú vào giấy đảm bảo này để chắc chắn rằng người bảo hiểm sẽ không phải chịu trách nhiệm vượt quá số tiền ghi trong đơn bảo hiểm. Hiếm có trường hợp chủ tàu chấp nhận giấy bảo đảm có ghi chú. Theo thỏa hiệp, người bảo hiểm có thể cấp giấy bảo đảm không có ghi chú, nhưng chỉ khi người được bảo hiểm chấp thuận ký một giấy bảo đảm đối tịch để bồi hoàn cho người bảo hiểm khoản thanh toán vượt trội.
giấy bảo đảm tổn thất chung

Added by: admin |
Views: 818 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]