Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

General average fund nghĩa là gì?

General average fund //
Quỹ này do chủ tàu và chuyên viên tính toán tổn thất chung cùng lập ra từ các khoản tiền ký quỹ thu được liên quan đến việc tính toán tổn thất chung. Lãi của các khoản tiền ký quỹ sẽ dồn vào trong quỹ trên và sẽ trả cho người ký quỹ. Chủ tàu có quyền trực tiếp rút tiền ở quỹ để thanh toán các chi phí tổn thất chung, không phải chờ đến khi có bản tính toán tổn thất chung chính thức.
quỹ tổn thất chung

Added by: admin |
Views: 710 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]