Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

General average essentials nghĩa là gì?

General average essentials //
1.Toàn bộ hành trình hàng hải phải bị hiểm họa đe dọa.

2.Hiểm họa phải có thật và rõ ràng.

3.Hành động phải có chủ ý và tự nguyện.

4.Hành động phải hợp lý và thận trọng.

5.Hành động phải nhằm để bảo vệ toàn bộ các quyền lợi trong hành trình hàng hải khỏi bị tổn thất toàn bộ.

6.Hy sinh hay chi phí phải có tính chất bất thường.

7.Chỉ những tổn thất do hậu quả trực tiếp của hành động này mới được coi là tổn thất chung.
những điểm đặc trưng của tổn thất chung

Added by: admin |
Views: 639 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]