Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

General average deposit nghĩa là gì?

General average deposit //
Khi có hành động tổn thất chung, chủ tàu có trách nhiệm thu các khoản đóng góp của các bên liên quan. Để thực hiện điều này, chủ tàu có quyền cầm giữ hàng hóa và chỉ giao hàng cho người nhận hàng khi người này đóng một khoản tiền ký quỹ cho khoản đóng góp sau này. Số tiền ký quỹ sẽ được tính trên cơ sở khoản đóng góp ước tính và giấy biên nhận ký quỹ sẽ chỉ được cấp khi đã nộp tiền vào quỹ. Người bảo hiểm không bắt buộc phải hoàn trả số tiền ký quỹ cho người được bảo hiểm. Thậm chí, người bảo hiểm có thể chờ đến khi có bản tính toán tổn thất chung chính thức để trả số tiền đóng góp. Xem thêm general average guarantee; general average deposit receipt.
ký quỹ tổn thất chung

Added by: admin |
Views: 297 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]