Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

General average – definition nghĩa là gì?

General average – definition //
Tổn thất chung được định nghĩa trong điều 66 (2) của luật bảo hiểm hàng hải 1906. Tổn thấtchung cũng được định nghĩa trong điều khoản a của quy tắc york – antwerp 1974 như sau:

Sẽ có hành động tổn thất chung khi và chỉ khi thực hiện hay phải gánh chịu bất kỳ sự hy sinh hoặc chi phí bất thường nào một cách có chủ ý và hợp lý vì sự an toàn chung, để bảo vệ tài sản tránh khỏi hiểm họa trong một hành trình hàng hải thông thường.
định nghĩa về tổn thất chung

Added by: admin |
Views: 682 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]