Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

General average nghĩa là gì?

General average //
Những chi phí và tiền bồi thường do thiệt hại về tàu và hàng và/hoặc do thực hiệnhành động trực tiếp nhằm đề phòng và hạn chế tổn thất đối với tàu và hàng. Những chi phí và thiệt hại này được các bên có quyền lợi về hàng và tàu trả tương xứng với giá trị của các bên bị hiểm họa chung đe dọa. Trái ngược với tổn thất riêng.
tổn thất chung

Added by: admin |
Views: 625 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]