Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

General agent (ga) nghĩa là gì?

General agent (ga) //
Người chịu trách nhiệm về hoạt động của đại lý bảo hiểm tại một khu vực nhất định, bao gồm các hoạt động bán bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe, theo dõi và quản lý các hợp đồng đã phát hành, tuyển chọn và đào tạo đại lý và trợ giúp về hành chính. Các tổng đại lý được trả thù lao bằng hoa hồng và thường phải tự thanh toán toàn bộ chi phí quản lý của mình.
tổng đại lý

Added by: admin |
Views: 424 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]