Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Full reporting clause nghĩa là gì?

Full reporting clause //
Một quy định trong bảo hiểm tài sản thương mại, theo đó người được bảo hiểm phải thôngbáo giá trị tài sản được bảo hiểm định kỳ để bảo đảm bảo hiểm cho toàn bộ giá trị tài sản được thông báo. Thực chất là điều khoản này yêu cầu người được bảo hiểm phải duy trì bảo hiểm toàn bộ giá trị của tài sản, hoặc là đồng bảo hiểm 100%. Nếu người được bảo hiểm duy trì bảo hiểm dưới mức yêu cầu 100% và có tổn thất xảy ra thì chỉ được bồi thường một phần tổn thất đó. Xem thêm coinsurance.
điều khoản thông báo giá trị bảo hiểm đầy đủ

Added by: admin |
Views: 691 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]