Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Full premium if lost nghĩa là gì?

Full premium if lost //
Điều khoản sử dụng trong bảo hiểm tàu khi đơn bảo hiểm được thực hiện trong thời gian dưới 12 tháng. Người bảo hiểm đặt mức phí bảo hiểm tỷ lệ với mức phí năm, nhưng có thêm một điều kiện là trong trường hợp tàu bị tổn thất toàn bộ trước khi mãn hạn đơn bảo hiểm, phải trả đầy đủ phí bảo hiểm năm. Thuật ngữ này thường được viết tắt là f.p.i.l, song đôi khi còn thêm p.i.a (peril insured against) có nghĩa là tổn thất toàn bộ phải trực tiếp gây ra bởi hiểm họa được bảo hiểm, mới phải trả đầy đủ phí bảo hiểm năm. Trường hợp phí bảo hiểm thời gian – thân tàu được trả chậm là nhiều kỳ, quy định f.p.i.l được áp dụng đối với toàn bộ số phí trả chậm chưa được trả khi tàu xảy ra tổn thất toàn bộ. Trước khi giải quyết tổn thất toàn bộ theo hợp đồng, các nhà bảo hiểm sẽ kiểm tra để đảm bảo việc thực hiện chi trả toàn bộ số phí còn tồn đọng trong thời gian còn lại của năm được bảo hiểm.
trả đủ phí bảo hiểm nếu xảy ra tổn thất toàn bộ

Added by: admin |
Views: 662 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]