Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Fraudulent misrepresentation nghĩa là gì?

Fraudulent misrepresentation //
Sự khai báo không trung thực nhằm thuyết phục công ty bảo hiểm chấp nhận bảo hiểm cho người yêu cầu bảo hiểm. Nếu biết được sự thật, công ty bảo hiểm có thể không chấp nhận yêu cầu bảo hiểm. Sự khai báo không trung thực là nguyên nhân để công ty bảo hiểm tài sản và trách nhiệm có thể hủy bỏ đơn bảo hiểm bất cứ lúc nào. Mặt khác, công ty bảo hiểm nhân thọ chỉ có thể hủy bỏ đơn bảo hiểm do rủi ro khai báo gian lận trong 2 năm đầu; sau thời hạn đó, được áp dụng điều khoản về quyền lợi không thể tước bỏ.
khai báo gian lận

Added by: admin |
Views: 572 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]