Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Fortuitous loss nghĩa là gì?

Fortuitous loss //
Tổn thất xảy ra tai nạn hoặc bất ngờ, không do chủ ý của bất kỳ người nào. Các đơn bảo hiểm chỉ bảo hiểm các tổn thất xảy ra bất ngờ, khi người được bảo hiểm không thể kiểm soát được tổn thất; do đó người được bảo hiểm không thể tự đốt cháy nhà mình để nhận được tiền bảo hiểm. Các loại hình bảo hiểm không nhận bảo hiểm các tổn thất chắc chắn xảy ta, chẳng hạn sự hao mòn tự nhiên. Bảo hiểm nhân thọ không trả tiền bảo hiểm tử vong nếu người được bảo hiểm tự tử trong vòng 2 năm đầu tiên đơn bảo hiểm có hiệu lực. Mặc dù tử vong là một sự kiện chắc chắn xảy ra, nhưng người được bảo hiểm không thể mua một đơn bảo hiểm với ý định tự tử trong 2 năm đầu tiên.
tổn thất ngẫu nhiên

Added by: admin |
Views: 727 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]