Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Force majeure nghĩa là gì?

Force majeure //
Trường hợp bấtngờ xảy ra mà người có nghĩa vụ trong một quan hệ hợp đồng không thể lường trước được và không thể khắc phục được, làm cho người đó không thể thực hiện được nghĩa vụ của mình, thí dụ: thiên tai (như động đất, bão,…), chiến tranh, đình công, nổi loạn,v.v…
bất khả kháng

Added by: admin |
Views: 968 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]