Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

First loss nghĩa là gì?

First loss //
Phần thứ nhất của một tổn thất được bảo hiểm – chính là phần miễn thường trong bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm.

Added by: admin |
Views: 916 | Rating: 3.0/1
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]