Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Fire wall nghĩa là gì?

Fire wall //
Kết cấu phân cách các phần của một ngôi nhà để ngăn ngừa cháy lan rộng. Tường ngăn lửa giảm bớt mức độ thiệt hại do cháy và nhờ đó giảm phí bảo hiểm.
tường ngăn lửa

Added by: admin |
Views: 268 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]