Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Fire map nghĩa là gì?

Fire map //
Sơ đồ chi tiết về sự phân bổ của tài sản được bảo hiểm bởi một công ty bảo hiểm. Sơ đồ này chỉ ra các nguy cơ tiềm tàng do tập trung các rủi ro được bảo hiểm.
sơ đồ phân bổ rủi ro hỏa hoạn

Added by: admin |
Views: 667 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]