Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Fire nghĩa là gì?

Fire //
Bén, bốc lửa thành ngọn. Để rủi ro cháy được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm tài sản, hỏa hoạn phải là lửa gây hại, không phải là lửa hữu ích.
hỏa hoạn

Added by: admin |
Views: 650 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]