Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Facultative reinsurance nghĩa là gì?

Facultative reinsurance //
Tái bảo hiểm tạm thời là tái bảo hiểm được thực hiện cho từng dịch vụ một.
Công ty bảo hiểm gốc có quyền lựa chọn việc tái bảo hiểm cho công ty tái bảo hiểm; công ty tái bảo hiểm có quyền chấp nhận hoặc từ chối rủi ro đó.
tái bảo hiểm tạm thời

Added by: admin |
Views: 828 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]