Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Extra premium nghĩa là gì?

Extra premium //
Khoản phí bảo hiểm tính thêm để phản ánh những rủi ro có xác suất tổn thất cao hơn mức tiêu chuẩn. Ví dụ, mức phí bảo hiểm cho một nhà máy quân giới cao hơn so với mức phí bảo hiểm cho một văn phòng kế toán.
phụ phí bảo hiểm

Added by: admin |
Views: 657 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]