Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Extended coverage nghĩa là gì?

Extended coverage //
Điều khoản bổ sung được đưa thêm vào đơn bảo hiểm hoặc một điều khoản trong một đơn bảo hiểm các rủi ro khác, ngoài các rủi ro được bảo hiểm theo quy định của đơn bảo hiểm cơ bản.
phạm vi bảo hiểm mở rộng

Added by: admin |
Views: 708 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]