Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Exclusions nghĩa là gì?

Exclusions //
Điều khoản trong đơn bảo hiểm chỉ rõ các rủi ro nào không được bảo hiểm. Ví dụ, các điểm loại trừ chung là: những hiểm họa rất nghiêm trọng về bản chất đến mức không thể bảo hiểm được, như chiến tranh; hao mòn tự nhiên, vì hao mòn tự nhiên là việc chắc chắn sẽ xảy ra trong quá trình sử dụng; tài sản đã được bảo hiểm bằng bảo hiểm khác, để người được bảo hiểm không thể trục lợi do bảo hiểm trùng; trách nhiệm phát sinh từ các hợp đồng; và trách nhiệm phát sinh từ luật bồi thường cho người lao động. Các loại trừ cũng được liệt kê trong đơn bảo hiểm nồi hơi và máy móc, đơn bảo hiểm các phương tiện cơ giới dùng trong kinh doanh, bảo hiểm gián đoạn kinh doanh, bảo hiểm chủ sở hữu nhà. Bảo hiểm trách nhiệm, và bảo hiểm nhiều rủi ro đặc biệt (special multiperil insurance – smp).
các điểm loại trừ

Added by: admin |
Views: 528 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]