Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Exclusion rider nghĩa là gì?

Exclusion rider //
Điều khoản riêng kèm theo đơn bảo hiểm để loại trừ bảo hiểm đối với một số rủi ro nhất định.
điều khoản riêng về loại trừ

Added by: admin |
Views: 636 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]