Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Excess risk nghĩa là gì?

Excess risk //
Tái bảo hiểm vượt mức bồi thường trong đó giới hạn trách nhiệm và mức miễn thường được quy định cho” mỗi và mọi tổn thất mỗi và mọi rủi ro”( each and every loss each and every risk).

Added by: admin |
Views: 423 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]