Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Excess of loss reinsurance nghĩa là gì?

Excess of loss reinsurance //
Hình thức tái bảo hiểm trong đó công ty tái bải hiểm nhận bồi thường ( trong một giới hạn nhất định) cho những tổn thất vượt quá một số tiền bồi thường nhất định thuộc phần giữ lại của công ty bảo hiểm gốc.
tái bảo hiểm vượt mức bồi thường

Added by: admin |
Views: 513 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]