Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Excess Aggregate Reinsurance nghĩa là gì?

Excess Aggregate Reinsurance //
Hợp đồng tái bảo hiểm bảo vệ cho một tập hợp các tổn thất vượt quá mức miễn thường trong một khoảng thời gian nhất định.

Added by: admin |
Views: 345 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]