Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Ex gratia payment nghĩa là gì?

Ex gratia payment //
Bồi thường chiếu cố của công ty bảo hiểm cho người được bảo hiểm, mặc dù công ty bảo hiểm không có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường. Công ty thực hiện việc bồi thường này chỉ vì mục đích thiện chí.
bồi thường chiếu cố (bồi thường thiện chí)

Added by: admin |
Views: 1546 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]