Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Evidence clause nghĩa là gì?

Evidence clause //
Điều khoản yêu cầu người được bảo hiểm hợp tác với công ty bảo hiểm bằng việc cung cấp mọi bằng chứng cần thiết để giải quyết khiếu nại. Công ty bảo hiểm có thể gặp khó khăn khi giải quyết khiếu nại, nếu không thẩm tra và lập hồ sơ bằng chứng.
điều khoản về cung cấp bằng chứng bảo hiểm

Added by: admin |
Views: 651 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]