Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Event nghĩa là gì?

Event //
Là một sự kiện hoặc một nguyên nhân làm phát sinh một hoặc một chuỗi tổn thất. Trong tái bảo hiểm vượt mức bồi thường thảm họa cháy, ý nghĩa của một “sự cố” được thay bằng “ Các điều khoản về giờ”.
sự cố

Added by: admin |
Views: 727 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]