Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Engineering approach nghĩa là gì?

Engineering approach //
Một giải pháp phòng ngừa tổn thất bằng cách chú trọng đến các đặc điểm vật chất của nơi làm việc như là nguyên nhân tiềm tàng gây ra thương tổn. Ví dụ, do quá trình thiết kế và sản xuất có thể gây nguy hiểm, công ty bảo hiểm có thể cử một kỹ sư đến phân tích tình trạng này và kiến nghị các biện pháp bảo đảm sự an toàn và giảm phí bảo hiểm.
giải pháp kỹ thuật

Added by: admin |
Views: 441 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]