Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Endorsement method nghĩa là gì?

Endorsement method //
(1) Phương pháp chuyển quyền sở hữu hợp đồng bảo hiểm bằng văn bản.
(2) Phương phá thay đổi người thụ hưởng bằng văn bản

Added by: admin |
Views: 600 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]