Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Employees’ profit sharing plan (EPSP) nghĩa là gì?

Employees’ profit sharing plan (EPSP) //
Chương trình chia sẻ lợi nhuận cho người lao động.

Added by: admin |
Views: 751 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]