Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

EFT method (Electronic Funds Transfer) nghĩa là gì?

EFT method (Electronic Funds Transfer) //
Phương pháp chuyển tiền điện tử

Added by: admin |
Views: 640 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]