Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Disclaimer nghĩa là gì?

Disclaimer //
Thông báo của công ty bảo hiểm từ chối giải quyết khiếu nại theo một đơn bảo hiểm, vì đã vi phạm một điều kiện hoặc điều khoản của đơn bảo hiểm.
thông báo từ chối giải quyết khiếu nại

Added by: admin |
Views: 787 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]