Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Discharged from liability nghĩa là gì?

Discharged from liability //
Có nghĩa là người bảo hiểm không phải chịu trách nhiệm đối với mọi tổn thất từ một thời điểm hay ngày cụ thể, tùy từng trường hợp. Người bảo hiểm có thể được miễn trách nhiệm, vì người được bảo hiểm vi phạm cam kết.
miễn trách nhiệm

Added by: admin |
Views: 400 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]