Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Direct loss nghĩa là gì?

Direct loss //
Tổn thất về tài sản trong đó rủi ro được bảo hiểm là nguyên nhân trực tiếp (một chuỗi các sự kiện xảy ra không bị gián đoạn) của thiệt hại hoặc phá hủy. Hầu hết các đơn bảo hiểm tài sản cơ bản (ví dụ như đơn bảo hiểm cháy tiêu chuẩn) chỉ bảo hiểm tổn thất trực tiếp và không bảo hiểm cho tổn thất gián tiếp hoặc tổn thất có tính chất hậu quả. Ví dụ về tổn thất trực tiếp: hỏa hoạn trong một tòa nhà làm cháy các tấm rèm, cháy lan sang đồ đạc trong nhà. Tổn thất gián tiếp của vụ cháy này là sự bất tiện của những người sống trong ngôi nhà này, vì họ không thể ngủ trong nhà mình, gây ra giảm sút hiệu quả trong công việc.
tổn thất trực tiếp

Added by: admin |
Views: 811 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]