Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Direct liability nghĩa là gì?

Direct liability //
Nghĩa vụ pháp lý của một cá nhân hoặc doanh nghiệp dẫn đến thương tổn thân thể và / hoặc thiệt hại hoặc phá hủy tài sản gây ra cho bên thứ ba do các hành động bất cẩn hoặc sai sót; không có sự can hệ của các yếu tố khác.
trách nhiệm trực tiếp

Added by: admin |
Views: 709 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]