Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Deposit premium nghĩa là gì?

Deposit premium //
Phí bảo hiểm do công ty bảo hiểm yêu cầu đặt cọc cho một đơn bảo hiểm và sau đó điều chỉnh lại. Phí bảo hiểm này là phí bảo hiểm tạm thời trả trước để cho đơn bảo hiểm tài sản và trách nhiệm có hiệu lực. Số phí bảo hiểm chính thức sẽ được tính toán vào cuối thời hạn bảo hiểm, căn cứ vào những rủi ro và tổn thất thực tế của người được bảo hiểm.
phí bảo hiểm đặt cọc

Added by: admin |
Views: 629 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]